×
×

0

0

×

ติดต่อ
Recommend
SET NO. 41
FRUITA POWER WATERMELON BANANA STRAWBERRRY 6 ขวด
FRUITA FRESH APPLE LIME 6 ขวด
FRUITA FRESH BEET PASSION 6 ขวด
FRUITA FRESH RED BERRY 6 ขวด
ปริมาตรสุทธิ 250 มล. 1ลัง บรรจุ 24ขวด
600.00 บาท
Set No.40
FRUITA SMART 8 ขวด
FRUITA SUPER MANGO 8 ขวด
FRUITA SUPER PURPLE 8 ขวด
ปริมาตรสุทธิ 250 มล. 1ลัง บรรจุ 24ขวด
640.00 บาท
Set No. 39
FRUITA SMART 12 ขวด
FRUITA SUPER PURPLE 12 ขวด
ปริมาตรสุทธิ 250 มล. 1ลัง บรรจุ 24ขวด
660.00 บาท
Set No. 38
FRUITA SMART 12 ขวด
FRUITA SUPER MANGO 12 ขวด
ปริมาตรสุทธิ 250 มล. 1ลัง บรรจุ 24ขวด
660.00 บาท
Recommend
GIFTSET NO.40 WR - S Basket
Fruita Chia Jelly Smoothie 2 Bottles, Fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 6 Bottles 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป๋าผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Teddy Bear 1 pcs. ตุ๊กตาหมีผ้าไหมไ...
798.00718.20 บาท
Recommend
GIFTSET NO.39 WR - S Basket
Fruita Chia Jelly Smoothie 2 Bottles, Fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 6 Bottles 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป๋าผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Teddy Bear 1 pcs. ตุ๊กตาหมีผ้าไหมไ...
698.00628.20 บาท
Recommend
GIFTSET NO. 38 WR - M Basket
Fruita Chia Jelly Smoothie 4 Bottles, fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 8 Bottles 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป๋าผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Teddy Bear 1 pcs. ตุ๊กตาหมีผ้าไหมไ...
1,178.001,060.20 บาท
Recommend
GIFTSET NO. 37 WR - M Basket
Fruita Chia Jelly Smoothie 4 Bottles, fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 8 Bottles 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป๋าผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Teddy Bear 1 pcs. ตุ๊กตาหมีผ้าไหมไ...
998.00898.20 บาท
Recommend
GIFTSET NO.36 WR - L Basket
Fruita Chia Jelly Smoothie 6 Bottles, Fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 10 Bottles 100% Natural Thai Silk Pillow30x45 cm. 1 pcs. หมอนผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป๋าผ้าไหม...
1,678.001,510.20 บาท
Recommend
GIFTSET NO.35 WR - L Basket
Fruita Chia Jelly Smoothie 6 Bottles, Fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 10 Bottles 100% Natural Thai Silk Pillow30x45 cm. 1 pcs. หมอนผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป๋าผ้าไหม...
1,498.001,198.00 บาท
Recommend
GIFTSET NO.34 WR - M Premium
Fruita Chia Jelly Smoothie 4 Bottles, Fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 8 Bottles 100% Natural Thai Silk Pillow30x45cm. 1 pcs. หมอนผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป๋าผ้าไหมไท...
2,178.001,960.20 บาท
Recommend
GIFTSET NO.33 WR - M Premium
Fruita Chia Jelly Smoothie 4 Bottles, Fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 8 Bottles 100% Natural Thai Silk Pillow30x45cm. 1 pcs. หมอนผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป๋าผ้าไหมไท...
1,998.001,798.20 บาท
Recommend
GIFTSET NO. 32 WR - L Premium
Fruita Chia Jelly Smoothie 6 Bottles, Fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 12 Bottles 100% Natural Thai Silk Square Pillow 45x45 cm. 1 pcs. หมอนผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป...
2,678.002,410.20 บาท
Recommend
GIFTSET NO.31 WR - L Premium
Fruita Chia Jelly Smoothie 6 Bottles, Fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 12 Bottles 100% Natural Thai Silk Square Pillow 45x45 cm. 1 pcs. หมอนผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป...
2,498.002,248.20 บาท
Recommend
GIFTSET NO.30 PN - S Basket
Fruita Chia Jelly Smoothie 2 Bottles, Fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 6 Bottles 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป๋าผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Teddy Bear 1 pcs. ตุ๊กตาหมีผ้าไหมไ...
798.00718.20 บาท
Recommend
GIFTSET NO.29 PN - S Basket
Fruita Chia Jelly Smoothie 2 Bottles, Fruita Fresh/Fruita Super Smoothie 6 Bottles 100% Natural Thai Silk Gym Bag 1 pcs. กระเป๋าผ้าไหมไทย 100% 100% Natural Thai Silk Teddy Bear 1 pcs. ตุ๊กตาหมีผ้าไหมไ...
698.00628.20 บาท